• EXTRA BARNA ÉDESSÉGBOLT
 • Üzlet: 9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 14.
 • Email: info@extrabarna.hu
 • Telefon: (96) 322-855

Általános Szerződési Feltételek (ÁFSZ)


EXTRABARNA Kft.

 • 1. A gazdasági társaság adatai
 • 2. A szerződés tárgya
 • 3. A szerződés megkötése és módosítása
  • Regisztráció
  • Megrendelés folyamata
  • Megrendelések feldolgozása
  • Szállítási és fizetési feltételek
  • Ajánlati kötöttség
  • A rendelhető termékek ára
 • 4. Elállás
 • 5. Szavatosság, jótállás


1. A gazdasági társaság adatai

Gazdasági társaság neve:
Extra Barna Kft.
Székhely:
9151 Abda József Attila 54.
Cégjegyzékszám:
08-09-030817
Adószám:
26690182-2-08
Statisztikai számjel:
26690182-471-113-08


2. A szerződés tárgya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.extrabarna.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre. Az EXTRABARNA Kft. webáruházából történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.3. A szerződés megkötése és módosítása

Regisztráció

A weboldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. E-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá a számlázási adatok (név, cím, telefonszám) megadása szükséges. Ezek módosítására megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az ügyfél a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyenként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető.
Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.Megrendelés folyamata

Regisztrációt követően személyes azonosító és jelszó segítségével lehet bejelentkezni. A bejelentkezést követően a kiválasztott termékre kattintva megjelenik a termék adatlapja.
A kiválasztás során vagy azt követően a menüsorban a kosárra kattintva lehet megnézni annak tartalmát, melyet szabadon lehet módosítani. A pénztárban lehetőség van számlázási és szállítási cím, illetve elérhetőségek ellenőrzésére és módosítására, szállítási mód, majd ennek megfelelő fizetési mód kiválasztására. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelés küldése gombra kattintva a kosár teljes tartalma megrendelésre kerül. A webshopon feltüntetett képek csak illusztrációk, a termékek színe, illetve pontos formája néhány esetben eltérhet. A vásárlási feltételek áttanulmányozása és elfogadása után van lehetőség a rendelés küldése gombra kattintani vagy visszalépni a kosárhoz.
Ugyan a regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhoz szállítástól számított egy évig az EXTRABARNA Kft. rögzíti (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A rendelés elküldését követően 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a rendszer, mely minden esetben csak a megrendelés beérkezését igazolja, nem pedig a termék rendelkezésre állását. A visszaigazolás a megrendelés részleteit tartalmazza, így a megrendelő adatait, a megrendelt termékek megnevezését, mennyiségét, árát, a megrendelés végösszegét és a szállítási költség minimum összegét. Amennyiben a vásárló erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem lép fel módosítási igénnyel, úgy a Szolgáltató a megrendelést a visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően véglegesnek tekinti, majd ezt követően értesíti a csomag indításáról is.
Az EXTRABARNA Kft. fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy teljes visszautasításra csak a megrendelő előzetes egyetértése mellett van mód.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kedvezményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Az EXTRABARNA Kft. fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy teljes visszautasítására. Részbeni visszautasításra csak a megrendelő előzetes egyetértése mellett van mód.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9:00 - 16:00 óráig. Amennyiben a rendelés leadása ezen időponton kívül történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
A kiszállítást megelőzően a megrendelését e-mailben módosíthatja a közölt feladási napon 14:00 óráig. Ha a megrendelés már átadásra került a Futárszolgálat vagy a szállító részére a módosítás már nem lehetséges.Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelt termékek Futárszolgálat által történő kiszállítással vagy személyes átvétellel rendelhetők meg. A kiszállítás logisztikai költsége a vásárlót terheli.

Futárszolgálat:
Igénybevételének logisztikai költsége a vevőt terheli, melynek nagysága függ a megrendelt termékek csomagolással együtt mért tömegétől és a csomagszámtól, a Futárszolgálat aktuális díjszabása alapján.
Választható fizetési mód: utánvétel.

Helyszíni átvétel:
Személyes átvétel cégünk székhelyén az EXTRABARNA Kft. üzletének nyitva tartási ideje alatt munkaidőben (hétfőtől péntekig 8:00 - 16:00 között, hivatalos állami ünnepeket leszámítva) történhet.
Választható fizetési módok: készpénz vagy bankkártya.

Az EXTRABARNA Kft. lehetőséget biztosít utánvételes fizetésre, amely szerint a Vásárló a kiszállított áru teljes összegét a csomag átvételekor készpénzből fizeti meg a Futárszolgálatnak.
A vásárló a megrendelt termék ellenértékét banki átutalással is kiegyenlítheti, a Szolgáltató által előre kiállított és elküldött díjbekérő alapján.4. Elállás

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván elállási szándékát egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 4512014. (II. 26) kormány rendelet 2. melléklete szerinti ELÁLLÁSI Nyilatkozat minta használatával érvényesítheti.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát30 napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
Telefonon történő, elállásra irányuló jelzést a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni: EXTRABARNA Kft. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató által biztosított visszaküldési opciót választja. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Szolgáltatót terheli. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja, A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő.